គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អូរ៉ូ ហ្វាយនែនខប ភីអិលស៊ី
ORO FINANCECORP Plc.,
+855 23 955 567 / +855 23 988 898
info@orofinancecorp.com

ព័ត៌មាន និង​ សកម្មភាព

គណៈគ្រប់គ្រង់ផ្នែកឥណទាន ចុះស្វែងយោលអំពីដំណោះស្រាយ ទូទៅជាមួយអតិថិជនតាមជនបទ

អង្ការ ១២ មិថុនា ,២០១៨ ២២:២២ 4260

ពិធីខួបគម្រប់១ឆ្នាំ និងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ញាជីវៈត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

ថ្ងៃ៣០ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨គណៈគ្រប់គ្រង់ឥណទា ចុះទៅខេត្តបាត់ដំបងជួបជាមួយអតិថិជន និងស្វែងយោលអំពីដំណោះស្រាយទូទៅ

ព្រហស្បតិ៍ ២៨ កញ្ញា ,២០១៧ ០២:០០ 4318

នៅថ្ងៃទី៣០ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារស្នាក់ការកណ្តាលដឹកនាំដោយ ​លោក ចេង លាមហ៊ួត ដែរជាប្រធានផ្នែកឥណទាន និងក្រុមការងារមួយចំនួនទៀតបានចុះសួរសុខទុក្ខអតិថិជននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ក្នុងស្រុករតនៈមណ្ឌ និងស្វែងយោលអំពីដំណោះស្រាយដែរអតិថិជនមានការយិតយាវក្នុងការបង់ត្រឡប់មកវិញនូវកម្ចី។

ការពង្រើងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា

ពុធ ៣០ សីហា ,២០១៧ ២២:២៤ 2391

យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា បច្ចុប្បន្ននេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាវិជ្ជមាន ពិសេសនៅក្នុងវិស័យធនាគារដោយសារបរិមាណប្រាក់បញ្ញើមានការកើនឡើងខ្ពស់ បូករួមទាំងការគ្រប់គ្រងឥណទានមានភាពជាក់លាក់ និងច្បាស់លាស់។